Verbodsbepaling nachtelijk verblijf bij het Gat van Cortenoever

Geldend van 17-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verbodsbepaling nachtelijk verblijf bij het Gat van Cortenoever
Citeertitel Verbodsbepaling nachtelijk verblijf bij het Gat van Cortenoever
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke verordening gemeente Brummen 2013, art. 2:1a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2016 Nieuwe regeling

08-03-2016

'Brummense Berichten' d.d. 16-03-2016

BW15.0832