Verbodsbepaling nachtelijk verblijf bij het Gat van Cortenoever

Geldend van 17-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verbodsbepaling nachtelijk verblijf bij het Gat van Cortenoever

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten:

  • 1.

    Het gebied bij het Gat van Cortenoever en directe omgeving (zie tekening) aan te wijzen als een gebied waar het verbod van nachtelijk verblijf geldt als bedoeld in artikel 2:1a, eerste lid, van de APV.

  • 2.

    Voor degenen die aantoonbaar lid zijn van Hengelsportvereniging (H.S.V.) Eerbeek én een vispas kunnen tonen ontheffing op grond van het tweede lid van artikel 2:1a van de APV te verlenen van het verbod van nachtelijk verblijf in het gebied bij het Gat van Cortenoever, waarbij deze leden tijdens het nachtvissen een schuilmiddel zoals omschreven door de Landelijke Vereniging Sportvisserij Nederland mogen gebruiken.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering op 8 maart 2016
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel

Bijlage tekening Gat van Cortenoever en directe omgeving m.b.t. verbod nachtelijk verblijf

afbeelding binnen de regeling