Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015
Citeertitel Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbereren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp waterkeringen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht artikel 2.1, tweede en derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum ondertekening van de regeling is voor Zuid-Holland 11 december 2015, voor Noord-Holland 5 januari 2016 en voor de provincie Utrecht 17 december 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2016 nieuwe regeling

11-12-2015

Provinciaal Blad 2016, nr. 488

Onbekend