Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 1021) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018

Geldend van 26-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 1021) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en landschap
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, artikel 1.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2021 artikel 1a, 2a

16-02-2021

prb-2021-1481

PZH-2016-5425149788
15-01-2021 01-01-2021 26-02-2021 artikel 3

12-01-2021

prb-2021-285

Onbekend.
13-12-2018 01-01-2019 toegevoegd artikel 6a

11-12-2018

prb-2018-9100

PZH-2016-5425149788
23-02-2016 13-12-2018 nieuwe regeling

16-02-2016

Provinciaal Blad 2016, nr. 1021

PZH-2016-5425149788