Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012

Geldend van 10-05-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bodegraven-Reeuwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012
Citeertitel Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp ASSV, subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160
  2. Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011, art. 2, lid 2
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2012 Nieuwe regeling

24-04-2012

Gemeentepagina's 09-05-2012

Onbekend