Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Edam-Volendam

Geldend van 05-02-2016 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Edam-Volendam
Citeertitel Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 2.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de de ambtenaar heffing en invordering, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, en vervangt de Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeevang van 13 september 2011.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2016 nieuwe regeling

28-01-2016

Gemeenteblad nr. 13021, 04-02-2016

10-2016-B nr. 6, D-RVS-1600888