Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015

Geldend van 30-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Grondbank
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 51

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening betreft de datum van het laatste besluit benodigd voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2015 Er is een geheel nieuwe tekst, een integrale wijziging vastgesteld.

09-12-2015

Staatscourant 2015, 49003

Onbekend