Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015: Werken aan werk

Geldend van 29-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015: Werken aan werk
Citeertitel Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 4e wijziging re-integratieverordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet art. 8
  2. Participatiewet, art. 8a
  3. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 16 bevat een overgangsrecht. Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2020 Wijziging van artikel 12, individuele studietoeslag

28-05-2020

gmb-2020-160296

Onbekend.
21-02-2019 01-01-2019 29-07-2020 Verordening tot derde wijziging van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015

21-02-2019

gmb-2019-45534

31
01-01-2019 21-02-2019 wijziging artikel 12.1

06-12-2018

gmb-2018-271030

31
01-01-2017 01-01-2017 01-01-2015 gewijzigde regeling

23-01-2018

gmb-2018-17103

31
27-02-2015 01-01-2017 nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad, 26-02-2015

31
01-01-2015 01-01-2019 gewijzigde regeling

02-02-2018

gmb-2018-24651

31