Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015

Geldend van 29-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 51

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening is de laatste besluitdatum van de weergegeven deelnemers.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2015 nieuwe regeling

01-12-2015

Staatscourant 2015, 48769

Onbekend