Integraal Veiligheidsplan 2016-2018

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integraal Veiligheidsplan 2016-2018
Citeertitel Integraal Veiligheidsplan 2016-2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 n.v.t.

14-12-2015

website gemeente Oldambt

Veiligheidsplan