Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten (reinigingsheffingen) 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten (reinigingsheffingen) 2016
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b
  2. Wet milieubeheer, artikel 15.33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening reinigingsheffingen 2015", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. De datum van ingang van de heffing op grond van de "Verordening reinigingsheffingen 2016" is 1 januari 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

25-11-2015

Gemeenteblad, nr. 116312, 4 december 2015

15RV000083