Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent commissie bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften 2016)

Geldend van 17-06-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-06-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent commissie bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften 2016)
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp commissies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020 17-06-2020 Ondertekening

22-09-2020

gmb-2020-151307

B20.001957
18-02-2020 29-12-2019 17-06-2020 Wijziging regeling

04-02-2020

gmb-2020-41895

Onbekend.
29-12-2015 18-02-2020 nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad d.d. 28-12-2015, nr. 129007

B15.001379