Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021

Geldend van 11-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging titel, overwegingen, artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 en ondertekening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2021 01-01-2021 Wijziging titel, overwegingen, artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 en ondertekening

11-05-2021

stcrt-2021-29931

829972
20-05-2021 01-01-2021 11-06-2021 Wijziging regeling

11-05-2021

gmb-2021-155802

829972
01-01-2016 20-05-2021 Nieuwe regeling

03-11-2015

Staatscourant 2016, 492

657755