Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ouder-Amstel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
Citeertitel Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 47 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Onbekend

12-11-2015

Onbekend

2015/35