Regeling vervallen per 14-12-2021

Beleidsregel Bibob 2015 gemeente Best

Geldend van 29-12-2015 t/m 13-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Bibob 2015 gemeente Best
Citeertitel Beleidsregel Bibob 2015
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Bibob, Algemene wet bestuursrecht artikel 4:81, Drank- en Horecawet artikelen 3, 27, 30a en 31, Wet op de kansspelen artikel 30b, Algemene bepalingen omgevingsrecht artikelen 2.1 en 2.17, Algemene plaatselijke verordening Best artikelen 2.25 en 3.4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2015 14-12-2021 Nieuwe regeling

22-12-2015

Elektronisch gemeenteblad 2015-12-28

Onbekend