Regeling vervallen per 21-02-2017

Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 20-02-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016
Citeertitel Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp 221 binnenhavens en vaarwegen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Awb, titel 4.3
  2. Gemeentewet
  3. Havenverordening Hoorn 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 21-02-2017 nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad 2015, 127071

1227576