Regeling vervallen per 01-01-2017

Collectieve dagenregeling 2016

Geldend van 31-12-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Collectieve dagenregeling 2016
Citeertitel Collectieve dagenregeling 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 4:2
  2. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel 2.21

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Collectieve dagenregeling 2015, vastgesteld op 16 december 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 127838 ; Roosendaalse Bode 30-12-2015

15-16449