Regeling vervallen per 01-01-2017

Collectieve dagenregeling 2016

Geldend van 31-12-2015 t/m 31-12-2016

Intitulé

Collectieve dagenregeling 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 2.21 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de Collectieve dagenregeling 2016

Artikel 1

De collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor het jaar 2016 zijn:

 • a.

  Voor de gehele gemeente:

  • i.

   Nieuwjaarsnacht (31 december 2015 vanaf 19.00 uur);

  • ii.

   Carnaval, met uitzondering van Wouwse Plantage (5 tot en met 8 februari 2016, 9 februari 2016 tot 24.00 uur);

  • iii.

   Koningsnacht (26 april 2016 vanaf 19.00 uur);

  • iv.

   Koningsdag (27 april 2016 van 07.00 uur tot 23.00 uur);

  • v.

   Nationale Jeugdronde (26 juli tot en met 31 juli 2016).

 • b.

  Voor het centrumgebied (Bloemenmarkt, Kerkstraat, Markt, Molenstraat (tot de kruising met de Burgemeester Prinsensingel) en Tongerloplein):

  • i.

   Beach Event (22 tot en met 24 juli 2016);

  • ii.

   Najaarskermis (2 tot en met 8 september 2016);

  • iii.

   Tappage (5 november 2016);

  • iv.

   Hap Stap Festival (14 tot en met 16 mei 2016);

  • v.

   Festival Plein 7 (10 en 11 september 2016);

  • vi.

   Blommenblues (datum nog niet bekend);

  • vii.

   Roosendaal Leeft (25 tot en met 27 november 2016);

  • viii.

   Back to the fifties (19 juni 2016).

 • c.

  Voor de Kade en het Kadeplein:

  • i.

   Draai van de Kaai (1 augustus 2016);

  • ii.

   Najaarskermis (2 tot en met 8 september 2016);

  • iii.

   Volksronde (30 juli 2016).

 • d.

  Voor de dorpen:

  • i.

   Muziekfeesten Wouw (15 tot en met 17 juli 2016);

  • ii.

   Kermis Wouw (10 tot en met 13 september 2016);

  • iii.

   Kermis Heerle (9 tot en met 12 juli 2016);

  • iv.

   Kermis Wouwse Plantage (7 tot en 9 augustus 2016);

  • v.

   Carnaval Wouwse Plantage (29 tot en met 31 januari 2016).

Artikel 2

De Collectieve dagenregeling 2015, vastgesteld op 16 december 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Collectieve dagenregeling 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015,
De secretaris, de burgemeester,