Subsidieregeling Sport

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Sport
Citeertitel Subsidieregeling Sport
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De grondslag is gewijzigd bij besluit van het college gepubliceerd in het Gemeenteblad dd 22 februari 2018, nummer 37613

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 122753

2015.0.095.458