Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Geldend van 17-10-2015 t/m 16-10-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Citeertitel Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp algemeen, bestuur en recht, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet,
  2. Wet bodembescherming,
  3. Ontgrondingenwet,
  4. Wet milieubeheer,
  5. Waterwet,
  6. Wet op de Ruimtelijke Ordening,
  7. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 23-9-2015 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2015, 6962

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018 01-11-2018 wijziging Kaart D3

29-05-2018

prb-2018-4064

2018001367
24-10-2017 07-06-2018 wijziging Kaart D3

09-10-2017

prb-2017-4729

2017002733
01-01-2017 24-10-2017 wijziging regeling

14-12-2016

prb-2016-7044

VTH/2016005200
14-10-2016 01-01-2017 wijziging Kaart D3

04-10-2016

Provinciaal blad, 2016, 5589

2016004170
12-01-2016 14-10-2016 wijziging Kaart D1

15-12-2015

Provinciaal blad, 2016, 151

2015005574
22-12-2015 12-01-2016 wijziging Kaart A

17-12-2015

Provinciaal blad, 2015, 8475

2015005574
17-10-2015 17-10-2015 nieuwe regeling

23-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 6962

2015002971 en 2015003940
17-10-2015 22-12-2015 rectificatie artikel 15.2 en toelichting op dit artikel

23-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 7783

2015002971 en 2015003940