Regeling vervallen per 01-11-2018

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Geldend van 07-06-2018 t/m 31-10-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet,
  2. Wet bodembescherming,
  3. Ontgrondingenwet,
  4. Wet milieubeheer,
  5. Wet op de Ruimtelijke Ordening,
  6. Waterwet,
  7. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld is een wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe en betreft het op kaart D3 aangewezen Natuurnetwerk Nederland. Deze kaarten zijn hier niet opgenomen, maar kunnen worden opgevraagd. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 29-5-2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel ligplaatsen

Nadere regels als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Provinciale omgevingsverordening

Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers 2012

Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Regeling Vestiging solitair bedrijf in buitengebied

Beleidsregel standplaatsen Drenthe

Beleidsregel concretisering ecologische hoofdstructuur

Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Drenthe 2008

Regeling betreffende de bezoldiging van de voorzitter en de overige leden van de dagelijkse besturen van de waterschappen Meppelerdiep, 't Suydevelt en Zuiveringsschap Drenthe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018 01-11-2018 wijziging Kaart D3

29-05-2018

prb-2018-4064

2018001367
24-10-2017 07-06-2018 wijziging Kaart D3

09-10-2017

prb-2017-4729

2017002733
01-01-2017 24-10-2017 wijziging regeling

14-12-2016

prb-2016-7044

VTH/2016005200
14-10-2016 01-01-2017 wijziging Kaart D3

04-10-2016

Provinciaal blad, 2016, 5589

2016004170
12-01-2016 14-10-2016 wijziging Kaart D1

15-12-2015

Provinciaal blad, 2016, 151

2015005574
22-12-2015 12-01-2016 wijziging Kaart A

17-12-2015

Provinciaal blad, 2015, 8475

2015005574
17-10-2015 22-12-2015 rectificatie artikel 15.2 en toelichting op dit artikel

23-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 7783

2015002971 en 2015003940
17-10-2015 17-10-2015 nieuwe regeling

23-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 6962

2015002971 en 2015003940