Regeling vervallen per 01-01-2019

Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018

Geldend van 27-10-2015 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018
Citeertitel Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-11081

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Gemeentewet, artikel 149
  3. Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013, artikel 2, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2015 01-01-2019 nieuwe regeling

15-09-2015

Gemeenteblad, nr. 99892, 26 oktober 2015

Onbekend