Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden

Geldend van 16-10-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden
Citeertitel Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Landschap
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Flora- en Faunawet
  2. Verordening Flora- en Faunawet Zeeland
  3. Ganzenakkoord

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2015 01-11-2014 Nieuwe regeling

13-10-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6889

15014395