Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht (Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)

Geldend van 11-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht (Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)
Citeertitel Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/379487/CVDR379487_6.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2021 Artikel 1.9a

02-11-2021

prb-2021-10675

2021-56
29-04-2021 11-11-2021 Artt. 1.1, 1.3, 1.4, 1.7a, 1.9, 1.9a, 1.11, 1.11a, 1.12b, 1.13, 1.17, 1.23, 1.27, 2.5.1, Toelichting

06-04-2021

prb-2021-3223

2021-26
21-06-2018 29-04-2021 Wijziging artt. 1.1-1.29, 2.1.1-2.1.7, 2.2.1-2.2.5, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.4.1-2.4.3.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6.3, 2.6.5, 2.7.1-2.7.10, 2.8.1-2.8.10, 3.1.1, 3.2.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4

19-06-2018

prb-2018-4485

81CF356D
15-11-2017 21-06-2018 Wijziging artt. 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.8

31-10-2017

prb-2017-5213

81C0A673
13-07-2017 13-09-2016 15-11-2017 Wijziging

30-05-2017

prb-2017-3071

81B17A19
13-09-2016 13-07-2017 artt. 2.6.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.6, 2.8.8, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2

23-08-2016

prb-2016-5090

818AA4F6
19-02-2016 12-09-2016 art. 1, 2, 3

09-02-2016

Provinciaal blad, 2016, 979

817BAFCD
09-10-2015 19-02-2016 nieuwe regeling

21-09-2015

Provinciaal blad, 2015, 6652

815F72D7