Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014 (eerste wijziging)

Geldend van 09-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014 (eerste wijziging)
Citeertitel Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014 (eerste wijziging)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leerplichtwet 1969, artikel 16, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2015 Gewijzigd: art. [1],[7], [8], [16],[22] Vervallen; art.[6]

29-09-2015

8 oktober 2015 elektronisch gemeenteblad

B15.0324