Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015
Citeertitel Handhavingsverordening sociale zekerheid Gemeente Maassluis 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 156
  3. Participatiewet, art. 8b
  4. Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk gehandicapte werkloze werknemers , art. 35
  5. Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk gehandicapte gewezen zelfstandigen, art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Handhavingsverordening sociale zekerheid gemeente Maassluis 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2015 nieuwe regeling

15-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 29-09-2015

ADV-15-03439