Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

Geldend van 04-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame
Citeertitel Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10 (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)
  3. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:42 (Plakken en kladden)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2018 1e wijziging

21-11-2017

gmb-2018-72

B&W17-02844
18-09-2015 04-01-2018 Nieuwe regeling

01-09-2015

Gemeenteblad, 17-09-2015, nr. 86043

22-07-2015, nummer 1414