Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk

Geldend van 27-08-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk
Citeertitel Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10 lid 3 onder f van de Algemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2015 Onbekend

10-08-2015

Moerdijkse Bode week 35, 2015

Onbekend