Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gesloten bodemenergiesysteem Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015

Geldend van 05-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het gesloten bodemenergiesysteem Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015
Citeertitel Verordening gesloten bodemenergiesystemen gemeente Delft 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel121 Gemeentewet
  2. artikel 147 Gemeentewet
  3. artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht
  4. artikel 18 Wet bodembescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening is bij benadering vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2017 bijlage 1, 2

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 172369

.
24-06-2015 05-10-2017 nieuwe regeling

04-06-2015

Gemeenteblad, 23-06-2015, nr. 55896

Onbekend