Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015

Geldend van 14-07-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Nieuwegein 2015
Citeertitel Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidie Verordening Nieuwegein.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2015 nieuwe regeling

25-06-2015

Gemeenteblad, 13-07-2015

Onbekend.
14-07-2015 15-07-2015 Onbekend

12-05-2015

Onbekend

Onbekend