Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015

Geldend van 03-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015
Citeertitel Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2021 01-09-2020 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18

28-01-2021

gmb-2021-23645

Z-19-116019/16373
12-12-2018 01-09-2018 03-02-2021 artikel 1, 18, 19

22-11-2018

gmb-2018-264952

Z-17-78807/94278
01-01-2018 12-12-2018 art. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

12-10-2017

Gemeenteblad 2017, 193867

Z-17-87807/8917
01-01-2015 01-01-2018 Onbekend.

27-11-2014

gmb-2014-73070

Onbekend.