Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening maatregelen en handhaving IOAW/IOAZ 2010

Geldend van 15-07-2010 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatregelen en handhaving IOAW/IOAZ 2010
Citeertitel Verordening maatregelen en handhaving IOAW-IOAZ 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Ioaw, art. 35; Wet Ioaz, art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2010 01-01-2024 Nieuwe regeling

08-07-2010

Infopagina 14-07-2010

2010/35