Regeling vervallen per 12-02-2024

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Geldend van 01-06-2015 t/m 11-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Citeertitel Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp algemeen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voor de bezwaarschriften, artikel 2, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervang het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord, vastgesteld op 9 oktober 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015 12-02-2024 Nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 44705; Roosendalse Bode 24-05-2015

5835