Regeling vervallen per 12-08-2016

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Geldend van 01-01-2016 t/m 11-08-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet, art. 232
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 30, lid 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Hoofdstuk 13 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 12-08-2016 art. 10

16-12-2014

Ermelo's Weekblad, 24-12-2014

Onbekend.
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling

16-12-2014

Ermelo's Weekblad, 24-12-2014

Onbekend.