Beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst

Geldend van 02-11-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst
Citeertitel Beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 108 van de Gemeentewet
  2. Art. 147, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. Art. 1:63 van het Burgerlijk Wetboek 1
  4. Afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2011 Nieuwe regeling

26-10-2011

Contact, 1 november 2011

Z18657 RD11-00444