Regeling vervallen per 01-02-2024

Beleidsregels Buitenplanse afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Wabo/Bor (2015)

Geldend van 21-05-2015 t/m 31-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Buitenplanse afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Wabo/Bor (2015)
Citeertitel Buitenplanse afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Wabo/Bor 2015, gemeente Brummen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.3 lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2015 01-02-2024 nieuwe regeling

28-04-2015

Digitaal gemeenteblad 'Brummen Berichten', 20-05-2015

BW15.0251