Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)
Citeertitel Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuw

16-12-2014

De Jutter/ Hofgeest, 24-12-2014

B14.0491