Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Geldend van 11-12-2020 t/m 08-08-2021

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
Citeertitel Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR602725/CVDR602725_2.html
  2. wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020 09-08-2021 art. 1

10-11-2020

prb-2020-9313

PB 092-2020
29-08-2018 11-12-2020 Wijziging artikel 1, lid b en e

21-08-2018

prb-2018-6342

PB no. 055-2018
24-01-2018 29-08-2018 Wijziging art. 1, eerste lid, onder e

19-12-2017

prb-2018-600

PB no. 139-2017
05-09-2017 24-01-2018 Wijziging

25-07-2017

prb-2017-3869

PB no. 46-2017
16-05-2017 05-09-2017 Wijziging Art. 1, tweede lid

09-05-2017

prb-2017-2129

PB no. 46-2017
23-03-2015 16-05-2017 nieuwe regeling

17-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1538

onbekend