Verordening Participatiefonds 2015

Geldend van 09-03-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Participatiefonds 2015
Citeertitel Verordening Participatiefonds 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

werkt terug tot en met 1 januari 2015, behoudens situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor belanghebbende

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2015 01-01-2015 nieuwe regeling

26-02-2015

officiële bekendmakingen

Z/026195 AB/015269