Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015

Geldend van 03-03-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015
Citeertitel Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV gemeente Gilze en Rijen 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2015 Onbekend

10-02-2015

Gemeenteblad, nummer 17508, 2 maart 2015

Onbekend