Reglement van orde dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen

Geldend van 13-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vechtstromen
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Reglement van orde dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen
Citeertitel Reglement van orde dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen 2014
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement voor het Waterschap Vechtstromen, art. 14

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2015 Nieuwe regeling

13-01-2015

Waterschapsblad, 2015, 1149

B2014/u399