EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van APR 17 2013 no. 2 ter uitvoering van artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bonaire
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiƫle naam regeling EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van APR 17 2013 no. 2 ter uitvoering van artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire
Citeertitel EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van APR 17 2013 no. 2 ter uitvoering van artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire
Vastgesteld door Bestuurscollege
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening afvalwater Bonaire, art. 7, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2013 Nieuwe regeling

17-04-2013

A.B. 2013, no. 3

Onbekend