Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal Participatiewet gemeente Zandvoort

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal Participatiewet gemeente Zandvoort
Citeertitel Beleidsregel Verhaal Participatiewet gemeente Zandvoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2022 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, toelichting

01-02-2022

gmb-2022-56176

Onbekend.
01-01-2015 10-02-2022 nieuwe regeling

16-12-2014

<a title="Zandvoortse Courant, 24-12-2014 " href="https://e63603c4c2fc7ca1dd26307ebbb44d52e34006a2.googledrive.com/host/0B2QZQUuHn8pURHlON3ZycklGd0U/2014-Zandvoortse%20Courant%20/zc14_wk52.pdf">Zandvoortse Courant, 24-12-2014 </a>

Onbekend.