Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent de Gemeenschappelijke regeling MVS Stroomopwaarts

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent de Gemeenschappelijke regeling MVS Stroomopwaarts
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 hoofdstuk VI, artikel 4, 4a, 7, 9a, 11, 14a, 15, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f, 34, 34a, toelichting

16-05-2023

gmb-2023-431036

Onbekend.
17-07-2021 01-01-2024 artikel 4

04-05-2021

gmb-2021-232359

BPR2100171 / 21INT00171
30-10-2020 17-07-2021 artikel 4, 6, 8, 13, 19, 31

29-09-2020

stcrt-2020-56644

BPR2000166
29-12-2017 30-10-2020 artikel 4, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 32, hoofdstuk VI, toelichting

24-10-2017

Staatscourant 2017, 75582

.
15-07-2016 29-12-2017 artikel 4, 5, 6, 15, 17, toelichting

03-05-2016

Staatscourant 2016, 37269

.
01-02-2015 15-07-2016 nieuwe regeling

27-01-2015

Staatscourant, 30-01-2015

Onbekend.