Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting

Geldend van 22-05-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting
Citeertitel Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang van de regeling is 1 juni 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2008 Nieuwe regeling

29-04-2008

De Ahrenberger, 14-05-2008

Onbekend