Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling RBG Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling RBG Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Heffen en invorderen van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor de deelnemende gemeenten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Waterschapswet
  4. Waterwet
  5. Wet milieubeheer
  6. Wet waardering onroerende zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De dagelijkse besturen van de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen hebben tevens deze regeling vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 artikel 1, 6, 20, 31, 35, 51, bijlage 2

05-12-2017

Staatscourant 2017, 75683

17INT00453
24-01-2015 01-01-2015 01-01-2018 nieuwe regeling

06-01-2015

Staatscourant, 23-01-2015

14INT00586