Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

Geldend van 20-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015
Citeertitel Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Externe bijlagen exb-2017-32971

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heusden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inhoudelijke Tekst in PDF formaat toegevoegd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2015 Nieuw

13-01-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 19-01-2015

413588