Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

Geldend van 20-01-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op de algemene subsidieverordening gemeente Heusden;

besluit;

vast te stellen de navolgende:

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015 .

Deze beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking.

Tegelijk met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2014 ingetrokken.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, gehouden op  13 januari 2015

De secretaris,                                      de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven                        drs. J. Hamming

Beleidsregel subsidie verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2015