Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet rijksbelastingen
  2. Invorderingswet 1990
  3. Gemeentewet
  4. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Onbekend

06-01-2015

Onbekend

Onbekend