Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Moerdijk
Citeertitel Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 27 en 28 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Onbekend

23-12-2014

Moerdijkse Bode week 2, 2015

Onbekend