Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen
Citeertitel Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen vastgesteld op 17 december 2013 wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 wijz artt 1.4, 2.4 3.3, 5.4

15-11-2016

gmb-2016-164683

14ADV00660
01-01-2015 31-12-2016 nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 80814

14ADV00660